AGLOMERACIJA - VARAŽDIN (u tijeku)

  • 10. kolovoza 2022.

PROJEKT:
Izgradnja sustava javne odvodnje ukupne dužine 241.487 km, 108 crpnih stanica, 3 retenciona bazena oborinske vode, te sanaciju 2.654 km postojećih gravitacijskih cjevovoda. Rekonstrukcija postojećeg (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) UPOV-a s dogradnjom III, pročišćavanjem i kapacitetom od 127.000 ES. Projekt financiran od strane EU-a

USLUGE PDM-a:
Voditelj projekta