EU projekti

00000069 europski fondovi logo1

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv Projekta Korisnika:
Povećanje konkurentnosti PDM Savjetovanja d.o.o. kroz nabavu IKT opreme, KK.03.2.1.19.0359

Kratki opis Projekta:
U trenutnom fokusu poduzeća je unaprjeđenje i razvoj temeljne djelatnosti upravljanja projektima, prije svega projektima gradnje za privatne investitore i upravljanje projektima sufinanciranim iz EU fondova a gdje tvrtka između ostaloga nudi i usluge projektiranja zgrada nulte energije nZEB kao i usluge izrade specijalističkih dijelova projekata usmjerenih smanjenju potrošnje energije i smanjenju emisije CO2. Osnovni problemi koji se pojavljuju u svakodnevnom poslovanju odnose se na neadekvatnu/zastarjelu informatičku opremu te nedostatak specijaliziranih programskih rješenja u području modeliranja energetske učinkovitosti zgrada, izračuna akustičnih svojstava zgrade i simuliranja širenja buke na okoliš, a koji se postavljaju kao standard u građevinskom projektiranju na razvijenijim tržištima. Predmet ovog projekta je nabava nužne informatičke opreme i nabava specijaliziranih softverskih rješenja a koja će tvrtki omogućiti unaprjeđenje većeg dijela poslovnih procesa, povećanje produktivnosti ljudskih resursa i povećanje kvalitete pružene usluge kao pretpostavke daljnjeg razvoja.

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti PDM Savjetovanja d.o.o. kroz nabavu IKT opreme“ poduzeće će povećati svoju konkurentnost na regionalnom i europskom tržištu i stvoriti uvjete za širenje djelatnosti na nova europska i inozemna tržišta kroz nabavu nove računalne opreme, standardiziranih i specijaliziranih softverskih rješenja i unaprjeđenje višestrukih poslovnih procesa tvrtke. Projekt ujedno doprinosi stvaranju novih radnih mjesta i promicanju dugoročno okolišno održivih građevinskih rješenja. Projekt neizravno sa sobom nosi i druge koristi u vidu novog zapošljavanja, doprinosa promociji održivog razvoja i promicanju izgradnje po modelu dugoročne okolišne održivosti.


Ukupna vrijednost Projekta: 644.092,50 HRK
Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU: 325.175,04 HRK
Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 20.01.2020.-20.09.2020.

Kontakt osoba za više informacija:
mr. sc. Željko Štromar, tel: +385 1 5625 779, e-mail: info@pdmsavjetovanje.hr

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:

Sadržaj ovih materijala isključiva je odgovornost društva PDM Savjetovanje d.o.o.:
PDM-Obavijest.pdf 
PDM_Nabava_IKT_opreme_EV-01_.pdf 
PDM_ravnopravnost_spolova.pdf