Stručni nadzor

  • Stručni i financijski nadzor građenja

  • Praćenje izgradnje

  • Osiguranje kvalitete (QA) i kontrola kvalitete (QC)

  • DefectRadar

  • Kontrola troškova

  • Terminsko praćenje

  • Izvještavanje


Od samih početaka tvrtka pruža usluge stručnog nadzora na projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata.

Osim tehničkog nadzora u skladu s važećim propisima naše aktivnosti uključuju QA/QC, kontrolu troškova, terminsko praćenje i izvješćivanje. Za evidentiranje nedostataka i dinamiku njihovog otklanjanja tijekom projekata koristi se aplikacija PlanRadar.

PDM Savjetovanje d.o.o. i njeni zaposlenici i suradnici (stručnjaci u svom području) imaju veliko iskustvo u radu na projektima koji uključuju radove obnove spomenika kulture u Hrvatskoj, kao i na projektima koji uključuju projektiranje i izvođenje radova iz područja uređenja interijera, ali i veliko iskustvo u realizaciji projekata ugovorenih po FIDIC modelu ugovaranja radova i usluga: prema Crvenoj knjizi, Žutoj knjizi i Srebrnoj knjizi. Sudjelujemo i u svim drugim vrstama projekata.

Svi naši zaposlenici su ovlašteni inženjeri građevinarstva i svi su članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva.