LOGISTIČKI CENTAR EUROSPIN - VELIKA GORICA

  • 4. lipnja 2022.

PROJEKT:
Izgradnja poslovnog objekta - logističkog centra Eurospin u Velikoj Gorici

USLUGE PDM-a:
Stručni nadzor, QA/QC, administracija ugovora, tehnička i financijska kontrola