GRAND HOTEL PARK - ROVINJ

  • 4. lipnja 2022.

PROJEKT:
Izgradnja 5* hotela sa 209 smještajnih jedinica, šest restorana, wellnessom i SPA centrom, šetnicom, kongresnom dvoranom i ostalim prostorima. Posebnost su bili radovi rušenja postojećeg objekta u centru grada

USLUGE PDM-a:
Tehnički due diligence, stručni i financijski nadzor, te usluge savjetovanja u fazi izvođenja

00000041 3


FAZA RUŠENJA (centar grada):