INA RAFINERIJA - RIJEKA (u tijeku)

  • srijeda, 10. kolovoza 2022.

PROJEKT:
Projekt dogradnje rafinerije nafte Rijeka. Uključuje izgradnju postrojenja za pretvorbu naftnih ostataka (Delayed Cooker), potrebnih odlagališta, spremnika koksa i sustava za pretvorbu teških ostataka (lož ulja) u proizvode visoke vrijednosti kao što su: LPG, benzin i dizel

USLUGE PDM-a:
Stručni nadzor i usluge Koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja, vođenje projekta i lokalna podrška međunarodnom timu