INFOBIP - ZAGREB

  • 11. kolovoza 2022.

PROJEKT:
Poslovna zgrada sa smještajnim jedinicama za vlastite potrebe tvrtke Infobip u Zagrebu

USLUGE PDM-a:
Stručni nadzor, QA/QC, kontrola troškova, administracija ugovora