RESTORAN MCDONALD'S - KOPRIVNICA

  • 12. travnja 2021.

PROJEKT:
Izgradnja restorana brze prehrane McDonald's u Koprivnici

USLUGE PDM-a:
Stručni i financijski nadzor u fazi gradnje