SANACIJA KOMUNALNOG ODLAGALIŠTA “MEKA” - LUDBREG

  • četvrtak, 25. kolovoza 2022.

PROJEKT:
Sanacija komunalnog odlagališta “Meka” (180.000 m3 otpada), te izgradnja i opremanje reciklažnog dvroišta. Projekti su financirani iz EU fondova

USLUGE PDM-a:
Voditelj projekta