SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA ČRET - NOVI MAROF

  • četvrtak, 25. kolovoza 2022.

PROJEKT:
Sanacija odlagališta neopasnog otpada Čret - Novi Marof. Projekt je financiran iz EU fondova

USLUGE PDM-a:
Voditelj projekta