Upravljanje projektima i savjetovanje

Upravljanje projektima i usluge savjetovanja uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće poslove:

  • Razvoj projekta

  • Upravljanje projektom kroz sve faze projekta

  • Savjetovanje

  • Prošireni stručni nadzor

  • Studije izvedivosti

  • Tehnička pomoć i vođenje projekata financiranih iz EU fondova

  • Optimalizacija projektantskih rješenja

  • Upravljanje ugovorima

  • Ex-ante i ex-post kontrola natječajne dokumentacije


Naši stručnjaci suvereni su na području građevinske regulative u Republici Hrvatskoj zahvaljujući bogatom iskustvu u pripremi i provedbi građevinskih projekata s nizom referenci u upravljanju projekatima i stručnom nadzoru.

Zaposlenici tvrtke kontinuirano se dodatno educiraju u području upravljanja projektima u skladu s međunarodnim standardima. Voditelji projekata PDM Savjetovanja d.o.o. upisani su u evidenciju voditelja projekata kod Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zahvaljujući stečenim certifikatima međunarodne organizacije za upravljanje projektima IPMA (International Project Management Association).

PDM stručnjaci imaju iskustvo u vođenju građevinskih projekata po FIDIC uvjetima ugovora (Crvena knjiga, Žuta knjiga, Srebrna knjiga i Bijela knjiga).